☎️ +856-21 240-350 📧 info@vtpharma.la

Position: Deputy managing director’s secretary


ບໍລິສັດ ວຽງທອງ ການຢາ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານໃນ

ຕໍາແໜ່ງ: Deputy managing director’s secretary

ເອກະສານປະກອບ:

– CV

– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

– ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ

– ໃບປະກາດ

– ໃບຄະແນນ

– ໃບແຈ້ງໂທດ

– ໃບກວດສຸຂະພາບ

– ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

#ໝາຍເຫດ: ທ່ານໃດທີ່ສົ່ງ CV ເຂົ້າມາໃຫ້ລະບຸຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກພ້ອມ

👉🏻 ທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງ CV ໄດ້ທີ່: recruitment@vtpharma.la

📞 020 9789 6464

📍 ສະຖານທີ່: ບ້ານໜອງດ້ວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

* ປິດຮັບສະຫມັກໃນວັນທີ່ : 15/09/2022