☎️ +856-21 240-350 📧 info@vtpharma.la

ທ່ານ ທອງ​ເພື່ອນ ຂັນຕິວົງ

ປະທານບໍລິສັດ

ທ່ານ ທອງ​ເພື່ອນ ຂັນ​ຕິ​ວົງ ອາຍຸ ໄດ້ 70 ປີ ຈົບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ຄະນະ​ທັນຕະ​ແພດ​ລາວ ​ໃນ​ປີ 1975 ທ່ານ ​ໄດ້​ເລີ່​ມປະກອບ​ອາຊີບ​ໂດຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ວາລະສານ​ອາ​ລຸນ​ໃໝ່. ພາຍຫຼັງ 10 ປີຂອງການເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ, ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດການຢາ ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ “ ບໍລິສັດ ການຢາ ກຳແພງ” ປີ 1992 ແລະໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ບໍລິສັດວຽງທອງການຢາ ໃນປີ 1995, ເຊິ່ງລາວໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການນໍາພາແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດຈາກທີມີພະນັກງານ 6 ຄົນ ກາຍເປັນ 185 ຄົນໃນມື້ນີ້. ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2019 ທ່ານ ທອງ​ເພື່ອນ ຂັນ​ຕິ​ວົງ ໄດ້ອອກບຳນານແລ້ວ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຄະນະບໍລິຫານກຸ່ມທຸລະກິດຄອບຄົວ ເປັນປະທານ. ໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ທ່ານ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳດີເດັ່ນ 2019​ຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ​ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນທັງໝົດເຂົ້າໃນການປະກອບອາຊີບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຈາກການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ວຽງທອງ ການຢາ, ສູນການແພດ IMDC, ຄລີນິກ , ການກວດເລືອດຢູ່ຫ້ອງວິເຄາະ ແລະ ໂຮງງານຢາສະໝຸນໄພ ເຍືອງທອງ (ຮ່ວມມືກັບ. ບໍລິສັດ Greater Pharma Thailand), ບໍລິສັດ ວຽງທອງ Pharma ປະຈຸບັນບໍລິຫານໂດຍລູກທ່ານຄື ນາງ ເດືອນນະພາ ຂັນຕິວົງ, ຜູ້ຈັດການ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທ່ານ ສີຫາມະໂນ ບັນນະວົງ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ


ທ່ານ ສີຫາມະໂນ ບັນນາວົງ

ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ

ທ່ານ ນາງ ອຸຕຕະລາ ຂັນຕິວົງ

ຜູ້ອຳນວຍການ


ທ່ານ ຄຳຜາຍ ເມກສີທອງ

ຮອງອຳນວຍການ