☎️ +856-21 240-350 📧 info@vtpharma.la

“ຈຳຫນ່າຍສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ວຍລາຄາທີ່ເປັນທຳ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດຈິງໃຈ “

ກຸ່ມສິນຄ້າ

ອຸປະກອນການແພດ
ອາຫານ ແລະ ອາຫານເສີມ
ຢາວັກເເຊັງ
ຢາ
ເຄມີຫ້ອງທົດລອງ
ເຄື່ອງສຳອາງ

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ    

 • ເຮັດການວິໄຈການຕະຫຼາດ ແລະ ສຳຫຼວດສິນຄ້າ
 • ພົບປະກັບກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ   
 • ຈັດຕັ້ງໂຄງການພົບປະແລະໄປກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ການຂາຍແລະການຕະຫຼາດ

 • ການຂາຍໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນໂຮງຫມໍ, ຄລີນິກ, NGO
 • ການຄຸ້ມຄອງການປະມູນ

ການຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ

 • ການຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນຢາ      
 • ການຂຶ້ນທະບຽນອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ

ການຕິດຕັ້ງ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ

 • ເຄຶ່ອງອຸປະກອນການແພດ

ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກຊົນ

 • ເຄຶ່ອງອຸປະກອນການແພດສຳລັບຫ້ອງວິເຄາະ
 • ລະບົບປະມວນຜົນຮູບພາບ

• ຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງ

 • ຢາສະຫມຸນໄພ
 • ອຸປະກອນສິ້ນເປຶອງ: ຖົງມື, ຫນ້າກາກອະນາໄມ

ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ

 1. ວິໄຈການຕະຫຼາດ, ສຳຫຼວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການການນຳສິນຄ້າເຂົ້າມາຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃນຕະຫຼາດລາວ.
 2. ຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບລູກຄ້າເປົ້າໝາຍໃນລາວ (ໂຮງໝໍລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນລາວ)
 3. ຈັດຕັ້ງໂຄງການພົບປະແລະໄປກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ມີຄວາມຫວັງຢູ່ໃນລາວ
 • ສຶກສາຕະຫຼາດແລະຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງທີ່ອ້າງອີງແລະການກວດສອບ (ຂໍ້ມູນຂາຍສົ່ງ, ປະຫວັດການຂາຍ, ຂະແຫນງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ)
 • ຄໍານິຍາມຂອງແຜນທຸລະກິດ ແລະແຜນການນຳໃຊ້ສຳລັບການເປີດຕົວຊ່ວງໃໝ່
 • ການຮ່ວມມືກັບຕົວແທນລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານສຸຂະພາບ
 • ເອົາໃຈໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືການລົງທຶນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ

ການຂາຍແລະການຕະຫຼາດ

 • ເປັນຕົວແທນຂາຍແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງບັນດາຮ່ວມທຸລະກິດ ສູ່ລູກຄ້າທົ່ວປະເທດ
 • Monitoring marketing plan (Trade promotion, product coverage and brand awareness , online marketing and advertising management, customer relationship management, Propose the marketing budget plan and manage it for our business partners
 • ຈັດກິດຈະກຳ ເຄື່ອນໄຫວບູດຕາມແຜນງົບປະມານຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ.

ການຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ

 • ຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນໂດຍທີມງາມເພສັດຊະກອນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ
 • ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາກ່ອນນຳເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍ
 • ຕິດຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການຕິດຕັ້ງ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ

ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ, ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານເຕັກນິກ ໄປຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ຝຣັ່ງ, ເກົາຫຼີ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ຈີນ ແລະ ໄທ. ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບນາຍຊ່າງຈາກບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງ ໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໝໍ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ.

ໂຄງການ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກຊົນ (PPP)

ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ PPP ຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບ